Maart

Algemeen:

 • Vijver schoonmaken en vissen voeren
 • Zomerbloeiende bol- en knolgewassen planten
 • Rozen en vruchtbomen preventief behandelen tegen luis en blackspot
 • Uitbottende rozen snoeien (behalve vroegbloeiende soorten)
 • Rozen bijmesten met rozenmest

Vorstgevaar geweken:

 • Bladerwinterdek en afgeknipte planten verwijderen
 • Onkruid uit gras wieden
 • Gras beluchten met grasvork of prikrol en afstrooien met een mengsel van compost met zand
 • Borders bemesten
 • Potplanten verpotten
 • Gezaaide plantjes verspenen

Reacties zijn gesloten.